Informace pro TJ/SK

Sportovní unii Karlovarska tvoří členové složení ze zástupců tělovýchovných jednot a sportovních klubů v okrese Karlovy Vary.


  • Členské příspěvky TJ/SK do SUK na rok 2023

    Tabulka schválených členských příspěvků TJ/SK na rok 2023 - ZDE

    Sdružené subjekty jsou povinny uhradit členské příspěvky na účet SUK do 31.12.2023

    č.ú.: 2731341/0100

    Variabilní symbol jednotlivých TJ/SK najdete v tabulce na 2. listě v záložce VS = ID ČUS

    5. 9. 2023 | Článků: 0

  • Členské příspěvky TJ/SK do SUK na rok 2022

    Tabulka schválených členských příspěvků TJ/SK na rok 2022 - ZDE

    Sdružené subjekty jsou povinny uhradit členské příspěvky na účet SUK do 31.12.2022

    č.ú.: 2731341/0100

    Variabilní symbol jednotlivých TJ/SK najdete v tabulce na 2. listě v záložce VS = ID ČUS

    20. 9. 2022 | Článků: 0

  • Členské příspěvky TJ/SK do SUK na rok 2021

    Tabulka schválených členských příspěvků od TJ/SK na rok 2021 - ZDE

    Přehled zaplacených členských příspěvků od TJ/SK na rok 2021 - ZDE

    Sdružené subjekty jsoupovinny uhradit členské příspěvky na účet SUK do 31.12.2021

    č.ú.: 2731341/0100

    Variabilní symbol jednotlivých TJ/SK najdete v tabulce na 2. listě v záložce ID ČUS

    4. 10. 2021 | Článků: 0

  • Členské příspěvky TJ/SK do SUK na rok 2020

    Přehled zaplacených členských příspěvků od TJ/SK za rok 2020 - ZDE
      

    Tabulka schválených členských příspěvků od TJ/SK na rok 2020 - ZDE

    Členské příspěvky jsou sdružené subjekty povinny uhradit na účet SUK do 31.12.2020

    č.ú.: 2731341/0100

    Variabilní symbol jednotlivých TJ/SK najdete v tabulce na 2. listě v záložce ID ČUS

    21. 9. 2020 | Článků: 0

  • Členské příspěvky TJ/SK do SUK na rok 2019

    Přehled zaplacených členských příspěvků do SUK za rok 2019 - ZDE

    Členské příspěvky jsou sdružené subjekty povinny uhradit na účet SUK do 31.12.2019

    č.ú.: 2731341/0100

    Variabilní symbol jednotlivých TJ/SK najdete v tabulce v záložce ID ČUS

    20. 9. 2019 | Článků: 0

  • Dotace

    3. 8. 2017 | Článků: 4

  • Praktické informace

    27. 6. 2017 | Článků: 3

  • GDPR

    13. 4. 2018 | Článků: 2

  • Pokyny předsedy ČUS

    1. 11. 2020 | Článků: 2