Servisní centrum sportu ČUS Karlovy Vary

Cílem projektu SCS je zajistit pro celé sportovní prostředí nabídku služeb žádaných ze strany SK, TJ, a dalších sportovních organizací; tyto služby poskytovat na všech úrovních kvalitně a efektivně; přizpůsobovat je měnícím se potřebám SK, TJ, sportovních svazů a dalších sportovních organizací; a spoluvytvářet podmínky pro sport v daném regionu.

Významnou roli při naplňování cílů projektu plní referenti krajských SCS, kteří jsou garanty poskytovaných služeb na krajské, ale i okresní úrovni. Referenti krajských SCS jsou spojovacím prvkem krajského SCS a volené struktury KO ČUS. Referenti odpovídají za uplatňování nových postupů v poskytování služeb, organizaci práce a komunikaci v rámci působnosti Servisních center sportu ve svém kraji.

V případě zájmu o služby nebo další informace o jejich nabídce pro sportovní subjekty na úrovni kraje nebo okresu, kontaktujte přímo referenta místně příslušného krajského Servisního centra sportu.

 

Služby pro SK, TJ a svazy v okrese

Servisní centra sportu, jejichž roli na okresní úrovni plní okresní sdružení ČUS, zajišťují odborný servis pro SK/TJ a vytváří potřebné podmínky pro okresní sportovní svazy, které v okrese organizují základní sportovní soutěže pro mládež i dospělé. Poskytují administrativní zázemí dobrovolným funkcionářům (technika, jednací prostory), podporu, poradenství a servis v ekonomických a právních činnostech SK/TJ - vedení účetnictví, vyúčtování státních prostředků na provoz a údržbu sportovišť, žádosti a vyúčtování grantových programů, investičních dotací, daňové poradenství, apod., pomáhají s podporou sportu ve městech a obcích regionu, organizují dlouhodobé okresní soutěže mládeže i dospělých, akce sportu pro všechny, otevřené veřejnosti.

 

Pro získání informací o konkrétní nabídce služeb kontaktujte Vám příslušné okresní sdružení ČUS.

Kontaktní osoby:

Předseda SCS ČUS Karlovy Vary - Jitka Peřina

Místopředseda a referent SCS: Kateřina Bauerová

Účetní SCS: Lucie Prokopová

Úřední hodiny:

Variabilní pracovní dny v kanceláři SCS. Návštěvu si raději domluvte po telefonu.