Členské příspěvky TJ/SK do SUK na rok 2020

Přehled zaplacených členských příspěvků od TJ/SK za rok 2020 - ZDE
  

Tabulka schválených členských příspěvků od TJ/SK na rok 2020 - ZDE

Členské příspěvky jsou sdružené subjekty povinny uhradit na účet SUK do 31.12.2020

č.ú.: 2731341/0100

Variabilní symbol jednotlivých TJ/SK najdete v tabulce na 2. listě v záložce ID ČUS