Členské příspěvky TJ/SK do SUK na rok 2021

Tabulka schválených členských příspěvků od TJ/SK na rok 2021 - ZDE

Přehled zaplacených členských příspěvků od TJ/SK na rok 2021 - ZDE

Sdružené subjekty jsoupovinny uhradit členské příspěvky na účet SUK do 31.12.2021

č.ú.: 2731341/0100

Variabilní symbol jednotlivých TJ/SK najdete v tabulce na 2. listě v záložce ID ČUS