Členské příspěvky TJ/SK do SUK na rok 2019

Přehled zaplacených členských příspěvků do SUK za rok 2019 - ZDE

Členské příspěvky jsou sdružené subjekty povinny uhradit na účet SUK do 31.12.2019

č.ú.: 2731341/0100

Variabilní symbol jednotlivých TJ/SK najdete v tabulce v záložce ID ČUS