Členské příspěvky TJ/SK do SUK na rok 2022

Tabulka schválených členských příspěvků TJ/SK na rok 2022 - ZDE

Sdružené subjekty jsou povinny uhradit členské příspěvky na účet SUK do 31.12.2022

č.ú.: 2731341/0100

Variabilní symbol jednotlivých TJ/SK najdete v tabulce na 2. listě v záložce VS = ID ČUS