OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Previous Next

Aktuálně

 • VÝKLADOVÉ STANOVISKO K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM VE VZTAHU KE SPORTU

  V návaznosti na Mimořádné opatření ze dne 26. 8. 2021 č. j.  MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN, kterým došlo k omezení obchodu a služeb s účinností od 1. 9. 2021 (dále jen „MO služby“) si tímto dovolujeme sdělit výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z.s.

  Zdroj: web ČUS - https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html

  14. 9. 2021 | Rubrika: Aktuálně

 • PODÁNÍ ŽÁDOSTI - MŮJ KLUB 2020

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2020 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let.

  Žádosti se podávají prostřednictvím systému IS-SPORT (http://is-sport.msmt.cz). Systém bude aktivován nejpozději od pondělí 7. října. Termín pro podání žádostí je stanoven na 18. listopadu 2019.

  Všem TJ/SK nabízíme bezplatné zpracování žádosti, konzultce osobní i telefonické 

  Sdruženým i nesdruženým sportovním spolkům nabízíme pomoc při zpracování žádosti o dotaci z MŠMT - z projektu Můj klub 2020. Termín schůzky, případně telefonické konzultace na č. 604 105 496 - pí. Bauerová.

  31. 10. 2019 | Rubrika: Aktuálně

 • Ples TopGym

  Sportovní klub moderní gymnastiky TopGym Karlovy Vary zve všechny sportovce na svůj první reprezentační ples...

  27. 1. 2020 | Rubrika: Aktuálně

 • Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání 2019

  Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019 - MŮJ KLUB 2019  je nutné před odesláním v listinné podobě nebo v elektronické podobě do datové schránky ministerstva nahrát do systému IS Sport. Ten bude pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem programu MŮJ KLUB zpřístupněn od 1.12.2019.

  31. 10. 2019 | Rubrika: Aktuálně

 • VYÚČTOVÁNÍ COVID - SPORT

  Národní sportovní agentura zveřejnila pokyny k vyúčtování a finančnímu vypořádání dotace k výzvě COVID – Sport. Příjemce dotace je povinen vypořádat finanční vztahy se státním rozpočtem v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání a to na vyhláškou předepsaném formuláři předloženém NSA nejpozději do 15. února 2021. Veškeré pokyny, manuál a formuláře k vyúčtování naleznete na: https://agenturasport.cz/dotace/covid-sport/

  2. 2. 2021 | Rubrika: Aktuálně

 • Dotační programy z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2021

  Odbor školství, mládeže a tělovýchovy vypisuje dotační programy na podporu sportu pro rok 2021

  Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.krkarlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/.
  Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
   - od 4. 3. 2021, 9:00 hodin
   - do 11. 3. 2021, 15:00 hodindo 11. 3. 2021, 15:00 hodin 

  Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit včetně povinných příloh Karlovarskému kraji do 25. 3. 2021, 15:00 hodin na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti.
  Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech ZDE

  24. 2. 2021 | Rubrika: Aktuálně

 • Omezení sportovní činnosti od 22. 10. 2020

  V odkaze níže naleznete výkladové stanovisko k omezení sportovní činnosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády ČR.

  https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html

  23. 10. 2020 | Rubrika: Aktuálně

 • Výzva Provoz a údržba 2021

  Národní sportovní agentura vypisuje výzvu 8/2020 „Provoz a údržba 2021“. Výzva je určena na podporu provozovatelů sportovních zařízení z řad neziskových sportovních organizací.
  Zahájení příjmu žádostí: 30.11.2020 od 12:00
  Ukončení příjmu žádostí: 23.12.2020 do 17:00

  Odkaz na web NSA: https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2021/

  21. 11. 2020 | Rubrika: Aktuálně

 • PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI Z ROZPOČTU MĚSTA KARLOVY VARY na r. 2021

  Termín podání žádosti o dotaci z rozpočtu Magistrátního města Karlovy Vary na rok 2021 je do 31.10.2020

  Na stránkách MMKV je k dispozici aktuální formulář žádosti o dotaci na rok 2021doplněný o novou přílohu!!!

  Ke stažení zde: https://mmkv.cz/cs/dotace

  9. 9. 2020 | Rubrika: Aktuálně

 • PF 2020

  Sportovní unie Karlovarska přeje všem sportovcům krásné vánoční svátky a hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2020

  18. 12. 2019 | Rubrika: Aktuálně

 • Doporučené postupy při nemožnosti konání valné hromady spolku

  Spolu s omezením shromažďování osob v důsledku preventivních opatření proti šíření infekce koronaviru vznikají řadě spolků problémy s pořádáním valných hromad, popř. výročních členských schůzí. Protože spolky mají určité povinnosti, jako schválení účetní závěrky, výroční zprávy a jejich vložení do sbírky listin veřejného rejstříku, je potřeba situaci řešit podle platné legislativy. 

  16. 10. 2020 | Rubrika: Aktuálně

 • Zimní olympiáda dětí a mládeže 2020

  V roce 2020 Karlovarský kraj poprvé přivítal Olympiádu dětí a mládeže. O pořadatelství 9. ročníku zimní verze se podělily města Karlovy Vary, Boží Dar, Cheb, Mariánské Lázně, Ostrov a Sokolov, sportovci byli ubytovaní také v Jáchymově.

  Veliké poděkování patří všem sportovců za předvedené výkony a obrovské ocenění zaslouží jednotliví organizátoři soutěží.

  Přehled karlovarských medailistů: https://odm.olympic.cz/2020/prehled-medailistu-kraje?region=3

  28. 1. 2020 | Rubrika: Aktuálně

 • MŮJ KLUB 2019

  2. část schválených žádostí

  Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled vyplacených finančních prostředků rozdělených v rámci Výzvy MŮJ KLUB 2019. Informace o přidělených dotací jsou zveřejňovány až po ukončení dotačních řízení a vyplacení prostředků na účty žadatelů. Seznamy jsou zveřejňovány po částech („vlnách“)....

  10. 6. 2019 | Rubrika: Aktuálně

 • Inzerát - LK Slovan KV hledá trenéra

  Lyžařský klub Slovan Karlovy Vary hledá trenéra běžeckého lyžování 

  13. 5. 2021 | Rubrika: Aktuálně

 • INFORMACE ČUS K OPATŘENÍM VLÁDY ČR od 16.3.

  ČUS v souvislosti s nouzovým stavem a dalšími aktuálními opatřeními nařízených Vládou ČR nastavila omezený provoz některých pracovišť ČUS a omezený rozsah služeb pro národní sportovní svazy. Současně doporučila národním svazům přijmout opatření pro zaměstnavatele ke snížení rizika šíření nákazy koronavirem.

  Sportovní unie Karlovarska uzavřela své kanceláře a pracovnice okresního sdružení jsou k dispozici na telefonech a emailech uvedených v Kontaktech ...

  16. 3. 2020 | Rubrika: Aktuálně

 • USNESENÍ VH SUK 2019

  Níže přikládáme Usnesení VH SUK, konané dne 19.9.2019 v Krajské knihovně v Karlových Varech

  USNESENÍ

  24. 9. 2019 | Rubrika: Aktuálně

 • Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč

  NSA vypisuje Program REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2020 – 2024
  Výzva je zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím realizace akcí, jejichž předmětem může být široké spektrum sportovních zařízení, vyjma těch, která jsou ze zaměření Výzvy přímo vyloučena či která nesplní podmínky stanovené Výzvou. Výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno, a které bude po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno.

  Výzva NENÍ určena pro novou výstavbu sportovních zařízení.

  Zdroj: https://agenturasport.cz/dotace/investice-do-10-mil/

  5. 1. 2021 | Rubrika: Aktuálně

 • Nová opatření ve vztahu ke sportu - od 10.5. 2021

  K aktuálně účinnému mimořádnému opatření proto ČUS nevydala výkladové stanovisko. Výkladovým stanoviskem oficiálního textu by došlo ke značnému zúžení možností, oproti vládními představiteli a mediálně proklamovaným podmínkám. 
  Na stránkách NSA naleznete nový přehled povolených sportovních aktivit od pondělí 10.5.2021

  https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu/

  10. 5. 2021 | Rubrika: Aktuálně

 • MŮJ KLUB 2019

  Další vlna schválených žádostí

  Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled vyplacených finančních prostředků rozdělených v rámci Výzvy MŮJ KLUB 2019. Informace o přidělených dotací jsou zveřejňovány až po ukončení dotačních řízení a vyplacení prostředků na účty žadatelů.

  24. 9. 2019 | Rubrika: Aktuálně

 • VYÚČTOVÁNÍ MŮJ KLUB 2020

  MŠMT na svých webových stránkách zveřejnila formulář vyúčtování a finančního vypořádání pro dotaci MŮJ KLUB 2020. Je zde přiložen i manuál k vyúčtování.
  Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2020 - MŮJ KLUB 2020  je nutné před odesláním v listinné podobě nebo v elektronické podobě do datové schránky ministerstva nahrát do systému IS Sport a to nejpozději do 15. 2. 2021.
  Ten bude pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem výzvy MŮJ KLUB zpřístupněn od 1.12.2020.

  https://www.msmt.cz/sport-1/muj-klub-2020-podklady-pro-vyuctovani-a-financni-vyporadani

  20. 10. 2020 | Rubrika: Aktuálně

 • Zimní olympiáda dětí a mládeže 2020

  Malý krok pro člověka, velký krok pro sportování dětí u nás.

  Olympiáda dětí a mládeže poprvé v Karlovarském kraji!

  Odkaz: https://www.facebook.com/events/394457501457248/

  24. 10. 2019 | Rubrika: Aktuálně

 • OD 11. KVĚTNA BUDE MOCI SPORTOVAT SOUČASNĚ AŽ 100 LIDÍ

  Od 11. května bude moci sportovat až 100 lidí současně a umožněno bude také pořádání soutěží. Sportovci nebudou muset používat roušky. Šatny a sprchy zůstávají uzavřeny, povoleno bude užívání toalet.

  Zdroj: https://www.idnes.cz/sport/ostatni/vlada-uvolneni-omezeni-11-kvetna-sport-100-lidi.A200501_095535_sporty_par

  2. 5. 2020 | Rubrika: Aktuálně

 • Národní sportovní agentura převezme agendu od MŠMT od roku 2021

  V Česku ke dni 1.8.2019 vznikla Národní sportovní agentura, která od ministerstva školství od příštího roku postupně převezme agendu státní politiky ve sportu. Od roku 2021 bude agentura rozdělovat peníze z dotačních programů pro sportovce. Připravovat je začne v roce 2020. Na webu o tom dnes informovalo ministerstvo školství.

  „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) bude naposledy vyhlašovat dotační výzvy v oblasti podpory sportu na podzim 2019 pro rok 2020, posléze rozhodne o žádostech, vyplatí a vyúčtuje s příjemci dotace a zkontroluje plnění podmínek dotace. V roce 2020 již bude vyhlašovat dotační programy a odpovídající výzvy na rok 2021 agentura. MŠMT definitivně ukončí činnost v oblasti podpory sportu v polovině roku 2021,“ uvedl úřad.

  6. 8. 2019 | Rubrika: Aktuálně