VÝZVA PROVOZ A ÚDRŽBA 2022

NSA vypsala Výzvu Provoz a údržba 2022 v programu Rozvoj a podpora sportu 2021 - 2025

Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy se vztahuje na období 1.1.2022 – 31.12.2022. Datum 31.12.2022 je termínem, kdy musí být naplněn účel dotace.

Datum a čas zahájení příjmu žádosti: 1. 8. 2022 12.00 hod

Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2022 12.00 hod

Žádosti se podávají přes dotační portál NSA - https://dotacesport.cz/

Zde je nutná registrace