Výzva Provoz a údržba 2021

Národní sportovní agentura vypisuje výzvu 8/2020 „Provoz a údržba 2021“. Výzva je určena na podporu provozovatelů sportovních zařízení z řad neziskových sportovních organizací.
Žádost bude podána prostřednictvím formuláře elektronické žádosti uveřejněného na internetových stránkách www.agenturasport.cz
 

Zahájení příjmu žádostí: 30.11.2020 od 12:00

Ukončení příjmu žádostí: 23.12.2020 do 17:00

Odkaz na web NSA: https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2021/