VÝZVA MŮJ KLUB 2023 - POHYB A ZDRAVÍ

NSA na svých webových stránkách zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2023 - POHYB A ZDRAVÍ.
Výzva je věcně zaměřena na podporu činností a oblastí podpory -  sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku 3 až 14 let (ročníky 2020 až ročníky 2009),
s předpokládanou účastí 1 x týdně na tréninkové jednotce.

Datum a čas zahájení příjmu a podání žádostí:     16. 11. 2022 od 12:00 hod.
Datum a čas ukončení příjmu a podání žádostí:   16. 12. 2022 do 12:00 hod.

Sportovec může být zařazen v rámci kategorie 1PaZ podle bodu 12.4. pouze za předpokladu,
že nebyl tento sportovec (stejné RČ), u stejného žadatele (stejné IČO), zařazen, v rámci
žádosti o poskytnutí dotace, do seznamu sportovců v jakékoliv kategorii sportovců dle bodu
12.4. Výzvy 21/2022 – Můj klub 2023.

ZDROJ: https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2022/10/Vy%CC%81zva-MK23_PaZ_c%CC%8Cistopis.pdf