VÝZVA MŮJ KLUB 2023

NSA na svých webových stránkách zveřejnila 1.dodatek k Výzvě MŮJ KLUB 2023 - https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2022/10/Dodatek-c.-1_Vyzva_MK23.pdf

Dne: 11.10.2022


NSA dnes na svých stránkách zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2023 - https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/21-2022-muj-klub-2023/

 DŮLEŽITÉ:

  1. Žádost lze odeslat POUZE DATOVOU SCHRÁNKOU – VČETNĚ VŠECH PŘÍLOH!
  2. Podpora je pro věkovou skupinu dětí a mládeže od 4 do 19 let – rejstřík sportu tuto věkovou kategorii do žádosti vygeneruje
  3. Ve Výzvě je opět zahrnuta podpora na Provoz a údržbu sportovních zařízení
  4. Součástí žádosti je opět potvrzení o bezdlužnosti – o tato potvrzení můžete požádat datovou schránkou (lze nahradit čestným prohlášení, ale doporučujeme si zajistit potvrzení alespoň z FÚ)
    a také Úplný výpis z evidence skutečných majitelů – přes datovou schránku je to záležitost cca 2 minut. (https://jaas.justice.cz/Account/Login?ReturnUrl=%2Fsaml%2Fsso%2Flogin%3FrequestId%3Dj7elRKI-mMEGcwm1glfrp-nAPSiOrWlo2g )

Datum a čas zahájení příjmu žádostí:     17. 10. 2022 od 12:00 hod
Datum a čas ukončení příjmu žádostí:    30. 11. 2022 do 12:00 hod