VÝZVA MŮJ KLUB 2021

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu Můj klub 2021.

Zde je ke stažení: VÝZVA

Termín spuštění příjmu žádostí je 15. 10. 2020 od 12:00

Termín ukončení příjmu žádostí je 9.11. 2020 v 11:59

  • Žádost bude podávána prostřednictvím formuláře elektronické žádosti, který bude součástí Rejstříku sportu a bude aktivní ke dni spuštění příjmu žádostí
  • Proto ty TJ/SK, které se ještě do rejstříku nezaregistrovaly, by tak měly učinit a nahrát aktuální členskou základnu – lze jednoduše stáhnout z iscus přímo do formátu CSV, požadovaného rejstříkem.
    Pro výpočet dotace je rozhodný počet sportovců ke dni podání žádosti v rejstříku ve věku 3 – 23 let
    Není stanoveno žádné omezení minimálním počtem sportovců v kategorii 3 – 23 let
  • Účelem Výzvy není zabezpečení provozu a údržby sportovních zařízení