Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018

Na stránkách MŠMT byly uveřejněny podklady pro vyúčtování a vypořádání neinvestičních dotací 2018.

Týká se všech příjemců dotací, kterým byla poskytnuta neinvestiční dotace na základě doručeného "Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace".

Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018 je nutné před odesláním v listinné podobě nahrát do systému IS Sport. Ten bude pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem programu MŮJ KLUB zpřístupněn od 1.12.2018. U ostatních programů je zpřístupňeno postupně.

Manuál a formuláře k vyúčtování naleznete na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:
http://www.msmt.cz/sport-1/vyuctovani-neinvesticnich-dotaci-a-vyporadani-se-statnim