VYÚČTOVÁNÍ MŮJ KLUB 2020

MŠMT na svých webových stránkách zveřejnila formulář vyúčtování a finančního vypořádání pro dotaci MŮJ KLUB 2020. Je zde přiložen i manuál k vyúčtování.

Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2020 - MŮJ KLUB 2020  je nutné před odesláním v listinné podobě nebo v elektronické podobě do datové schránky ministerstva nahrát do systému IS Sport a to nejpozději do 15. 2. 2021.
Ten bude pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem výzvy MŮJ KLUB zpřístupněn od 1.12.2020.

https://www.msmt.cz/sport-1/muj-klub-2020-podklady-pro-vyuctovani-a-financni-vyporadani