VYÚČTOVÁNÍ MŮJ KLUB 2019

Formulář pro vyúčtování v xls. obsahuje 2 listy - Vyúčtování a Vypořádání se státním rozpočtem - FORMULÁŘ ZDE
Určité údaje zadané ve formuláři Vyúčtování se automaticky propíší do formuláře Vypořádání.
Příjemce dotace musí vyúčtování nahrát do is-sport.msmt.cz a zaslat v papírové podobě nebo do datové schránky nejpozději do 15. 2. 2020.

Pozor na podmínku V ROZHODNUTÍ –  v Příloze č. 1/ bod 1 e) dotaci lze použít na trenérské, zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení, nemateriální náklady (služby), provozní a materiálové náklady, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní činnosti dětí a mládeže dle věcného zaměření Výzvy, je možné čerpat s limitem do 50 tis. Kč na osobua měsíc.

(3) = fyzická a právnická osoba

 Dle odpovědí pracovníku MŠMT to znamená:

Že z faktury přesahující  50.000,-/ měsíc/ dodavatele můžete do vyúčtování použít právě jen 50.000,- ( sportovní materiál, nájemné a další služby)

Odpověď úřednice MŠMT - ZDE