VYUČTOVÁNÍ MK-23 A MK-23 - POHYB A ZDRAVÍ

TERMÍN PRO ODESLÁNÍ VYÚČTOVÁNÍ MŮJ KLUB 2023 A MŮJ KLUB 2023 - POHYB A ZDRAVÍ JE 15.2.2023 

Datová zpráva s vyúčtováním a vypořádáním musí obsahovat:
1. Excelový soubor „Vyúčtování dotace za rok 2023“ dle bodu I. části A tohoto pokynu
2. PDF/DOC soubor „Čestné prohlášení o vyloučení souběhu dotace“ dle bodu II. tohoto závazného pokynu
3. PDF soubor „Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem“ dle bodu I. 3. části A tohoto pokynu
4. PDF soubor „Výsledovka dotace“ dle bodu III. části A tohoto pokynu (pokud je povinná)
5. PDF soubor „Účetní sestava, resp. přehled jednotlivých účetních dokladů hrazených z dotace“ dle bodu IV. části A tohoto pokynu (pokud je povinná)

VYÚČTOVÁNÍ a VYPOŘÁDÁNÍ NENAHRÁVÁTE DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU!!!!

Formuláře vyúčtování ZDE