VYÚČTOVÁNÍ COVID - SPORT

Národní sportovní agentura zveřejnila pokyny k vyúčtování a finančnímu vypořádání dotace k výzvě COVID – Sport.

Příjemce dotace je povinen vypořádat finanční vztahy se státním rozpočtem v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání a to na vyhláškou předepsaném formuláři předloženém NSA nejpozději do 15. února 2021

Veškeré pokyny, manuál a formuláře k vyúčtování naleznete na:

https://agenturasport.cz/dotace/covid-sport/