Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury k Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví

Přinášíme vám výkladové stanovisko Národní sportovní agentury k aktuálním mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze 6. dubna.
Týkají se hlavně sportování v přírodě a na venkovních sportovištích, kde je při splnění níže uvedených podmínek dovoleno pohybovat se bez roušky. Ve výkladovém stanovisku najdete popsané konkrétní příklady využívání sportovišť a jak se v takových případech provozovatel a sportovec musí chovat. 

Výkladové stanovisko naleznete zde: https://www.cysnews.cz/ostatni/vykladove-stanovisko-narodni-sportovni-agentury-k-mimoradnym-opatrenim-ministerstva-zdravotnictvi/

Upřesnění Výkladového stanoviska Národní sportovní agentury ze dne 8. dubna 2020

„Rádi bychom touto cestu upřesnili informace obsažené ve Výkladovém stanovisku Národní sportovní agentury, které bylo rozesláno
médiím 8. dubna 2020. Bohužel vinou vnitřních administračních procesů se do finální verze dostal odstavec 1.6 „Uspořádání turnaje
na venkovním
sportovišti“, podle kterého jsou povoleny venkovní sportovní turnaje. Tento odstavec neměl být součástí finální verze,
neboť není pravdivý
a nebyl součástí verze, kterou schválil předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička.
Za zmíněnou nepřesnost se omlouváme.“


Zdroj: http://www.agenturasport.cz/2020/04/09/upresneni-vykladoveho-stanoviska-narodni-sportovni-agentury-ze-dne-8-dubna-2020/