Výkladové stanovisko ČUS k aktuálním opatřením ve vztahu ke sportu

Aktializace 30. listopadu 2021

V důsledku vyhlášení nouzového stavu bylo přijato dne 25. 11. 2021 krizové opatření vlády č. 1066, které nahradilo zrušené mimořádné opatření MZČR ze dne 20. 11. 2021 č. j.  MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN, si tímto dovolujeme sdělit výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z.s.

V návaznosti na shora uvedené došlo k úpravě omezení souvisejících se sportem, a to ve formě zpřísnění podmínek sportování.

Zdroj: web ČUS - https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html