Vyhlášení dotačních programů Karlovarského kraje pro rok 2019

Na stránkách Karlovarského kraje byly zveřejněny vyhlášené dotační programy pro rok 2019.

Od úterý 8.1.2019 od 9.00 hodin bude žadatelům o dotaci v rámci dotačních programů Karlovarského kraje – SPORT zpřístupněn webový portál dotace.
Odkaz:
https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/

Zde se můžete přihlásit pod svými registračními údaji (pokud jste ještě nežádali o dotace KK, je nutné se nejdříve zaregistrovat).
Do 22.1. budete mít možnost si žádost v předstihu připravit a uložit. Do doby zahájení příjmu žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.

Od 22.1.2019 od 9.00 hodin do 28.1.2019 16.00 hodin je lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí. Pokud vše proběhne v pořádku a žádost odešlete, bude Vám zaslán zpět avizační email s potvrzením.
Žádost je nutné vytisknout a podepsat. Pozor! Žádost netiskněte před odesláním v rozpracované verzi.

Podepsanou žádost o poskytnutí dotace v tištěné podobě (včetně povinných příloh) je nutné poslat nebo předat na podatelnu Karlovarského kraje a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od ukončení příjmu žádostí (nejpozději do pondělí 4.2.2019).

Pro určení doby podání žádostí je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraj, nikoliv datum podání u doručovací služby, proto nenechávejte případné odeslání na poslední chvíli.

Další podrobné informace jsou popsány ve vyhlášení dotačních programů.