Volební valná hromada SUK 2018

  • proběhne 18.9. 2018 v Krajské knihovně v Karlových Varech

Svolání

Svolani VH SUK 2018

Vzory návrhu kandidátů

Vzor návrhu klandidáta pro volbu člena Výboru SUK

Vzory návrhu kandidáta pro volbu člena KK SUK

Pozvánka

Pozvánka na VH 2018

Jednací řád

Jednací řád VH SUK

Volební řád

Volební řád VH SUK 2018

Usnesení

Usnesení z VH SUK 2018

Zápis

Zápis z VH SUK 2018