S p o r t o v n í    u n i e    K a r l o v a r s k a   z.s.

 

 

U s n e s e n í     z  Valné hromady TJ/SK a sportovních svazů okresu

                                      Karlovy Vary ze dne   6. 6. 2017

 

Valná hromada

 

Schvaluje:     

 

 • jednací řád Valné hromady, program valné hromady

 

 • zprávu o činnosti výboru SUK za rok 2016 přednesenou předsedou SUK p. Jiřím Frühaufem

 

 • zprávu o hospodaření SUK v roce 2016 přednesenou pí. Jitkou Peřinou místopředsedkyní SUK

 

 • rozpočet Sportovní unie Karlovarska z. s. pro rok 2017

 

 • výběr členských příspěvků od TJ/SK dle schváleného návrhu
  • členský příspěvek za rok 2017 musí být uhrazen od TJ/SK do 30.11.2017
  • úhrada členských příspěvků od TJ/SK, které za rok 2016, 2015 nebo za rok 2014 členský příspěvek dosud nezaplatily, musí tak učinit nejpozději

do 30.11.2017

 

 • souhlasí s vyřazením z evidence SUK tyto TJ/SK pro neplnění svých povinností:
 • Sportovní klub SC Stanovice
 • SK HBC C.S.K.A. Karlovy Vary

 

 

 

 

 

 

 

B e r e   n a   v ě d o m í :

           

                - zprávu revizní komise – přednesenou předsedkyní revizní komise pí. Miluší Rohlovou

 

 

 

U k l á d á :

 

všem TJ/SK sdruženým v SUK průběžně aktualizovat informační systém IS ČUS.