JAK A KDY ZALOŽIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKU DO SBÍRKY LISTIN?

Všechny účetní jednotky (bez ohledu na způsob účtování), které jsou dle zákona zapsány ve veřejném rejstříku, nebo ty, kterým to stanoví zvláštní právní předpis, mají povinnost zveřejňovat účetní závěrky ve Sbírce listin. Od roku 2016 mají tuto povinnost také spolky, pobočné spolky, nadace, ústavy i společenství vlastníků jednotek.

Jaké jsou nejzazší termíny pro zveřejnění?

Povinnost zveřejňovat účetní závěrku platí podle přechodných ustanovení novely zákona č. 563/1991 Sb. zpětně, tedy pro rok 2014, a to v případě, že spolky, resp. pobočné spolky byly v roce 2014 zapsány v soudním spolkovém rejstříku. Účetní závěrka za rok 2014 měla být zveřejněna nejpozději do 31.3.2016. V případě nesplnění této povinnosti, stejně jako v případě nesplnění jakékoliv další „rejstříkové“ povinnosti, hrozí spolkům soudní pokuty až do výše 100.000 Kč.

Účetní závěrka za rok 2015 musí být podle zákona zveřejněna nejpozději do konce listopadu 2017.

Účetní závěrku za rok 2016 (a další roky) je potřeba zveřejnit do 30 dnů od jejího schválení příslušným orgánem spolku (podle stanov spolku), nejpozději však do konce následujícího roku (to v případě, pokud by se například nesešel nejvyšší orgán a účetní závěrka by se zveřejňovala jako procedurálně neschválená). Z toho plyne, že závěrka za rok 2016 musí být zveřejněna ve Sbírce listin nejpozději do konce prosince 2017.

Dokumenty lze posílat elektronicky na: sbirkalistin@ksoud.plz.justice.cz