UPOZORNĚNÍ K DOTACÍM MŠMT PROGRAM VIII

Ministerstvo školství všechny příjemce dotace důrazně upozorňuje, že je nutné si přebírat doporučenou poštu, prostřednictvím které jim bude doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace.
V současné chvíli se na Ministerstvo školství vracejí stovky nevyzvednutých zásilek
.
To způsobuje nejen další administrativní úkony, ale i náklady na doručení dotace v řádech desetisíců zbytečně vynaložených Kč. V letošním roce bude ministerstvo zásilky zasílat dvakrát, v dalších letech již zasílány opakovaně nebudou.

Zásadní zpoždění v dotačním procesu nebylo způsobeno pouze množstvím žádostí, ale hlavně kvalitou podaných žádostí. V průměru 2/3 žádostí trpěly vadami a bylo nutno žadatele vyzývat k nápravě, často opakovaně. V příštím roce již tuto praxi ministerstvo držet nebude a nekvalitní a formálně špatně zaslané žádosti budou z dotačního řízení vyloučeny.