Termín vyúčtování dotace MŠMT program VIII 2017

Vážení sportovci,

nezapomněte, že 15.2.2018 je termín odevzdání vyúčtování státní dotace MŠMT program VIII 2017. 

Všechny potřebné dokumenty je potřeba nahrát do systému is-sport.msmt.cz a také v písemné podobě odeslat na MŠMT.

Obálku označte "VYÚČTOVÁNÍ 2017_PROGRAM VIII"

Vyúčtování obsahuje následující povinné části:

1. Úvodní strana
2. Tabulka č. 1 Zdroje financování
3. Tabulka č. 2 Nákladové položky (příjemci dotace programu VIII vyplňují pouze sloupec F a pokud vraceli alespoň část dotace, pak také sloupec H.)
4. Celková výsledovka včetně transakcí (v případě velkého objemu celkového souboru lze při nahrávání do is-sport rozdělit do více souborů)
5. Soupiska mzdových nákladů
6. Tabulka č. 3 - Finanční vypořádání (doporučujeme do is-sportu nahrát jako samostatný soubor)
7. Závěrečná zpráva (komentář)
8. Prezentace dotace MŠMT na webových stránkách TJ/SK

V případě dotazů se neváhejte obrátit na naše Servisní centrum sportu - SUK