„Sportuj s námi“ pokračuje i pro rok 2019

ČUS – Sportuj s námi je největší sportovní projekt, který kdy probíhal na území České republiky. V každém roce se pod jeho hlavičkou uskuteční více než pět set akcí zaměřených na sportování všech věkových skupin. Také na rok 2019 je možné hlásit do projektu nové i tradiční sportovní akce.

Projekt „ČUS – Sportuj s námi“ bude pokračovat i v roce 2019. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost –  s důrazem na děti a dospívající – do sportovních aktivit a tím zvýraznit jméno ČUS jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti. Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek.

Přihlašování akcí do projektu bude opět probíhat prostřednictvím elektronické přihlášky (formulář).

Přihlášení do projektu pro rok 2019 bude probíhat v termínu od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2018.

Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné, s cílem zachovat dostupnost akcí neorganizované veřejnosti, nabídnout příležitost všem věkovým skupinám, s důrazem na děti a dospívající. Akce budou vybrány také tak, aby projekt obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví a území celé České republiky.

Podmínkou je, že:

  1. organizátor musí být členským subjektem ČUS (členské číslo najdete v IS ČUS, příp. na naší internetové stránce v sekci Sportovní kluby);
  2. akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;
  3. minimální počet aktivních účastníků je 100 (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu téměř nemožné);
  4. akce by měla být určena pro více věkových skupin, přednost mají akce pro mládež;
  5. akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;
  6. dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné;
  7. nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;
  8. termín konání akcí je od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Kalendář akcí a rozdělení příspěvků pořadatelům schvaluje VV ČUS. S organizátory vybraných akcí budou uzavírány smlouvy a budou domluveny podmínky konkrétní spolupráce na prezentaci partnerů projektu.