Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč

Národní sportovní agentura vypisuje: PROGRAM č. 162 52 REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2020 – 2024

Výzva je zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím realizace akcí, jejichž předmětem může být široké spektrum sportovních zařízení, vyjma těch, která jsou ze zaměření Výzvy přímo vyloučena či která nesplní podmínky stanovené Výzvou. Výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno, a které bude po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno.

Výzva NENÍ určena pro novou výstavbu sportovních zařízení.

Zdroji financování akcí v rámci Výzvy jsou:
a) státní rozpočet (kapitola 362) až do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů,
b) vlastní zdroje žadatele nejméně ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů (CZV)

Výzva je určena pouze pro akce jejichž předpokládané CZV uvedené v žádosti činí:
a) minimálně: 1 428 571,- Kč (tj. minimální výše dotace je alespoň 1 mil. Kč),
b) maximálně: 10 mil. Kč (tj. maximální výše dotace může být 7 mil. Kč).

Vyhlášení výzvy: 7. 12. 2020.
Začátek příjmu žádostí: 21. 12. 2020 v 12:00 hod.
Konec příjmu žádostí: 30. 6. 2022 v 17:00 hod.
Začátek financování: 1. 1. 2021.
Termín ukončení realizace akce: bude uvedeno v Rozhodnutí2.
Nejzazší termín ukončení realizace akce: do 24 měsíců od vydání Rozhodnutí, nejpozději do 31. 12. 2024.

Zdroj: https://agenturasport.cz/dotace/investice-do-10-mil/