Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje vydal seznam schválených žádostí o dotaci pro rok 2018

Veškeré informace naleznete na webu Karlovarského kraje: