ROZHODNUTÍ O STANOVENÍ POMĚRU SNÍŽENÍ DOTACE MŮJ KLUB 2022

NSA na svém webu uveřejnila Rozhodnutí o stanovení poměru snížení dotace MŮJ KLUB 2022  a to z důvodu, že součet celkové výše dotací všech žádostí podaných ve lhůtě dle bodu 5.3. překročil disponibilní alokaci Výzvy. 

V souladu s ustanovením bodu 12.11. Výzvy a výše uvedeného NSA ke dni 8. 3. 2022 rozhodla takto:
stanovuje poměr snížení výše dotace v hodnotě 0,90. 

Celé znění Rozhodnutí naleznete zde: https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2022/03/Rozhodnuti-o-stanoveni-pomeru-snizeni-vyse-dotace_na-web.pdf