ROZDĚLENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU 2017 V OBLASTI SPORTU PROGRAM VIII –

NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY PROGRAM VIII - ORGANIZACE SPORTU VE SPORTOVNÍCH KLUBECH

TJ/SK, které si podali žádost o dotaci z programu VIII MŠMT pro rok 2017, se mohou najít v 1. části schválených žádostí (celkem 1172 žádostí z 4330 zaslaných) na stránkách MŠMT - viz. odkaz: 

http://www.msmt.cz/sport-1/rozdeleni-statniho-rozpoctu-2017-v-oblasti-sportu-program