Program MŠMT - Můj klub 2018

Termín podání žádosti a odeslání v listinné formě je 29.12.2017!

http://www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-dotacniho-neinvesticniho-programu-muj-klub-na-rok