POVINNOST DATOVÉ SCHRÁNKY PRO SPOLKY

Příští rok dojde v oblasti datovek k výrazným změnám. Od roku 2023 se totiž budou ze zákona automaticky zakládat všem podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám, které ji dosud nemají (např. právnické osoby zapsané ve spolkovém a nadačním rejstříku či v rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšné společnosti). Všechny tyto subjekty ji budou mít zřízenou nejpozději do konce března 2023.

Nejjednodušším způsobem je požádat o založení datové schránky na kontaktním místě Czech POINT. 

Datová schránka je virtuální elektronická schránka. Pokud si ji zřídíte (je to bezplatné), bude vám chodit většina úřední pošty právě sem. Můžete z ní samozřejmě i odepisovat. Za datové zprávy úřadům neplatíte poštovné a zpráva je doručena prakticky hned poté, co ji odešlete.

Přidanou hodnotou datovek při komunikaci s úřady je ověření vaší identity, díky které mají vámi odeslané datové zprávy hodnotu doporučeného dopisu, který jste vlastnoručně podepsali.