Pojďte s námi za zdravím a poznáním!

Chlum sv. Maří Z Hlavna přes Dasnice do Kynšperka n. Ohří

Sobota 11. února 2017

Pěší vycházka cca 11 km se stupněm obtížnosti 2*

POZVÁNKA A PROPOZICE