PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI Z ROZPOČTU MĚSTA KARLOVY VARY na r. 2021

Termín podání žádosti o dotaci z rozpočtu Magistrátního města Karlovy Vary na rok 2021 je do 31.10.2020.

Na stránkách MMKV je k dispozici aktuální formulář žádosti o dotaci na rok 2021doplněný o novou přílohu!!!

Ke stažení zde: https://mmkv.cz/cs/dotace