MŮJ KLUB 2023 - NSA

Národní sportovní agentura během dubna začala s vyplácením žádostí o dotace z výzvy Můj klub 2023 a Můj klub - Pohyb a zdraví 2023. 

Po formální kontrole a shledáním, že žádost netrpí vadami, zasílá Rozhodnutí o přidělení dotace do datové schránky. Poté TJ/SK odbrží finační prostředky na účet.

Výzva Můj klub 2023 byla určena jak na sportovní činnost dětí a mládeže, tak na provoz a údržbu sportovních zařízení.

Více informací na webu NSA: https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/