MŮJ KLUB 2022 - 2. kolo - DODATEK č. 2

NSA na svých stránkách zveřnila dodatek č. 2, kde upravila oprávněné žadatele takto:

„Oprávněným žadatelem je pouze ten subjekt, který splňuje následující podmínky:
 a) žadatel podal žádost do Výzvy č. 14/2021 Můj klub 2022 s tím, že:
- žádost nebyla úplně podána ve lhůtě stanovené Výzvou 14/2021 dle článku 11. Znamená
to, že žádost byla vždy elektronicky podána, ale vygenerována PDF žádost nebyla
doručena na NSA do lhůty, podle čl. 5.3. Výzvy č. 14/2021, tedy do 30.11.2021 do 17:00
hod. a/nebo
- nebyla podána jedním ze způsobů uvedených v bodě 11.7. odst. 2 až 4 Výzvy č. 14/2021,