MŮJ KLUB 2019

1. ČÁST SCHVÁLENÝCH ŽÁDOSTÍ

Seznam 1. část

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled vyplacených finančních prostředků rozdělených v rámci Výzvy MŮJ KLUB 2019. Informace o přidělených dotací jsou zveřejňovány až po ukončení dotačních řízení a vyplacení prostředků na účty žadatelů. Seznamy jsou zveřejňovány po částech.

http://www.msmt.cz/sport-1/prehled-vyplacenych-financnich-prostredku-k-15-05-2019-v-2