Další vlna schválených žádostí

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled vyplacených finančních prostředků rozdělených v rámci Výzvy MŮJ KLUB 2019. Informace o přidělených dotací jsou zveřejňovány až po ukončení dotačních řízení a vyplacení prostředků na účty žadatelů.

Seznam schválených žadatelů naleznete: http://www.msmt.cz/file/51229/

Zveřejněno na stránkách MŠMT dne: 20.9.2019