Nová komise jmenovaná ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou začala rozdělovat dotace na sport. Komise posoudila první část žádostí o finance od sportovních klubů. 

V první fázi prošlo formální kontrolou a posouzením komise 1172 z celkem 4330 žádostí sportovních klubů (Program VIII). První část posouzených žadatelů obdrží na účty v těchto dnech téměř 239 milionů korun. Tyto peníze půjdou na sportování celkem 154.166 dětí. Peníze budou rozdělovány podle jednoduchého klíče, a sice1000 korun na dítě sportující jedenkrát týdně (celkem 55.372 dětí), 2000 korun, pokud dítě v klubu sportuje dvakrát týdně a účastní se 4krát ročně soutěží (98.794 dětí). 

V programu na podporu zdravotně postižených sportovců (Program VII) navrhla komise zachovat stávající rozdělení peněz pro sportovní reprezentaci ČR a na významné sportovní akce. Celkové částky na tyto účely zůstaly zachovány, a sice 26 milionů na reprezentaci a 7,5 milionu na významné sportovní akce.