MŠMT ROZDĚLILO DOTACI TĚLOVÝCHOVĚ A STŘEŠNÍM SPORTOVNÍM ORGANIZACÍM

Věříme, že rozdělení dotací umožní příjemcům kvalitně naplňovat svoje poslání v českém sportovním prostředí. Dotace na účtech mohou očekávat první týden v září. Poslední dva programy musíme vyřešit do konce srpna,“ uvedl pověřený náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže Karel Kovář.

Zdroj: http://www.msmt.cz/sport-1/msmt-rozdelilo-dotaci-telovychove-a-stresnim-sportovnim