Investiční výzvy NSA na rok 2024

NSA na svých stránkách zveřejnila čtyři investiční výzvy pro rok 2024:

04/2024 Regiony 2024 – investice pod 10 mil. Kč

05/2024 Regiony 2024 – investice nad 10 mil. Kč – výstavba

06/2024 Regiony 2024 – investice nad 10 mil. Kč – technické zhodnocení

07/2024 Standardizovaná sportovní infrastruktura 2024

 

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ těchto výzev 5.4. 2024 od 12:00 hod.

 

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ těchto výzev 6.5. 2024 do 12:00 hod.

 

Detailnější informace naleznete v jednotlivých výzvách na stránkách NSA https://nsa.gov.cz/dotace-investicni/