ČUS v souvislosti s nouzovým stavem a dalšími aktuálními opatřeními nařízených Vládou ČR nastavila omezený provoz některých pracovišť ČUS a omezený rozsah služeb pro národní sportovní svazy. Současně doporučila národním svazům přijmout opatření pro zaměstnavatele ke snížení rizika šíření nákazy koronavirem.

Zejména :

- využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,

- podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje,

- omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele.

Možnost uzavření dohody se zaměstnancem o práci z domova - v návaznosti na rozhodnutí o mimořádných opatřeních, která jsou vydávána příslušnými státními orgány, v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19, a souvisejícím utlumením činnosti sportovních spolků, ke kterému dochází, je možné do určité míry situaci řešit i dohodou, kdy se zaměstnavatelé, svazy nebo velké tělovýchovné jednoty, se svými zaměstnanci dohodnou na dočasném výkonu práce z domova.

Vzor Dohody o výkonu práce z domova poskytne Sportovní unie Karlovarska.

O zavedených mimořádných opatřeních, způsobu nastavené komunikace a rozsahu poskytovaných služeb informujte sdružené SK/TJ.   

 

Obecné informace vyplývající z usnesení vlády, vztahující se ke sportovnímu prostředí, naleznete na webových stránkách ČUS.

Sportovní unie Karlovarska uzavřela své kanceláře a pracovnice okresního sdružení jsou k dispozici na telefonech a emailech uvedených v Kontaktech ...