OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Previous Next

DOTACE KARLOVARSKÉHO KRAJE NA ROK 2020

Na webových stránkách Karlovarského kraje jsou již uveřejněny informace o vyhlášených dotačních programech pro rok 2020 v oblasti sportu.

Informace naleznete na odkazu: http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/programyKK.aspx , kde jsou uvedeny veškeré dotační programy Karlovarského kraje.

Programy v oblasti sportu naleznete pod odborem školstvím, mládeže a tělovýchovy:

 

PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE

PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKCÍ

PROGRAM NA PODPORU VRCHOLOVÉHO SPORTU

PROGRAM NA PODPORU ÚDRŽBY A OBNOVY SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY PROFESIONÁLNÍHO SPORTU

 

Zatím není možné vyplňovat žádosti v systému, termín bude nejdříve po 14.1.2020, kdy již bude možné si žádost připravit a uložit.

Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu: od 4. 2. 2020, 9.00 hodin do 10. 2. 2020, 16.00 hodin.

Tištěnou podepsanou žádost s přílohami bude nutné dodat nejpozději do 18. 2. 2020 na podatelnu Krajského úřadu Karlovarského kraje.

 
Pro žadatele jsme si připravili dva termíny seminářů, kde budeme prezentovat informace k dotacím v roce 2020.

Přihlášení je možné přes tyto dva webové odkazy v termínu, který Vám bude více vyhovovat. Semináře se uskuteční 9.1. a 16.1. 2020

v zastupitelském sále budovy A na Krajském úřadě Karlovarského kraje, kde Vám budeme k dispozici s kolegyněmi pro případné dotazy.

 

Seminář čtvrtek 9.1.2020 od 16.30 hodin (prezence od 16.00 hodin), kapacita sálu max. 90 osob

https://www.kr-karlovarsky.cz/php/vzdelavani/reg/registrace.php?CodeUrl=26nWT27cqojmjCzWzkEZ

 

Seminář čtvrtek 16.1.2020 od 16.30 hodin (prezence od 16.00 hodin) kapacita sálu max. 90 osob

https://www.kr-karlovarsky.cz/php/vzdelavani/reg/registrace.php?CodeUrl=KAWYNtqszfTVi5RkReJj


DOTACE KARLOVARSKÉHO KRAJE NA ROK 2019

 1. PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE 

  schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 369/12/18 ze dne 13. 12. 2018
  vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 1471/12/18 ze dne 17. 12. 2018
  administrátor programu: odbor školství, mládeže a tělovýchovy
  termín konání informačního semináře pro žadatele: proběhl ve dnech 11. 12. a 18. 12. 2018 od 16.30 hodin 
   
   
  Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy
   
  Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
  ─        od 22. 1. 2019, 9.00 hodin
  ─        do 28. 1. 2019, 16.00 hodin 
   
  Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
   
  ─         od 8. 1. 2019, 9.00 hodin
   
  Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
   
  Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary 
  a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh žadatel v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2elektronický dokument:
   
  a)     který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronickým podpisem žadatele, 
  nebo
   
  b)    který vznikl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT
   
  a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh.
    
  Důležité dokumenty:
  Pokyny k vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Karlovarského kraje
  Formulář závěrečného zhodnocení činnosti

DOTACE KARLOVARSKÉHO KRAJE NA ROK 2018


Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Kk vydal seznam schválených dotací pro rok 2018

Veškeré informace naleznete na webu Karlovarského kraje:

Karlovarský kraj vyhlásil dotační program na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení

Karlovarský kraj vyhlásil dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení.

Všechny potřebné informace najdete na webu:

Po zkušenostech s žádostmi na celoroční činnost apelujeme, abyste OPRAVDU PEČLIVĚ PŘEČETLI dokumenty na webu (Program, Vyhlášení programu, Pravidla pro příjem a hodnocení žádostí) než budete žádost a přílohy vyplňovat. 

Dále upozorňujeme na nutnou spoluúčast na financování projektu min. 30%, kterou budete dokládat při vyúčtování.

Elektronické žádosti se přijímají od 26.3.2018 8:00 hodin do 24.4.2018 15:00 hodin. V listinné podobě žádost včetně příloh musíte odevzdat na podatelně/poslat poštou do 30. 4. 2018 (viz Pravidla na webu).

Dotace administruje paní Eva Kastlová (telefon 352 222 441, e-mail: eva.kastlova@kr-karlovarsky.cz ), na kterou se obracejte s případnými dotazy.


Karlovarský kraj pro Vás připravil nový elektronický systém pro podávání žádostí o dotace

Žadatelé musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty stanovené pro ukončení příjmu elektronické žádosti o dotaci a doručit listinnou žádost o dotaci včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje nejpozději do lhůty stanovené pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému pro podávání žádostí o dotace. Seznam povinných a nepovinných příloh naleznou žadatelé v pravidlech jednotlivých programů.

 • Přehled dotací KK:

http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehled-dotace.aspx 

 • Vstp do elektronického systému pro podávání žádostí o dotace:

https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/


Karlovarský kraj pro Vás připravuje nový elektronický systém přijímání žádostí o dotace.
Na  webových stránkách http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehled-dotace.aspx  budete informováni o programech přijatých Zastupitelstvem Karlovarského kraje, o vyhlášení těchto programů a dalších podrobnostech.
 
Součástí vyhlášení budou, mimo jiné, pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a vypořádání dotace programu, vzorová smlouva o poskytnutí dotace a termín pro přijímání žádostí. Stejný systém bude použit i v případě individuálních dotací.
 
Vyhlášení programů bude následovat po schválení rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2018. Od roku 2018 bude tedy možné podávat žádosti výhradně elektronicky. V případě dotazů Vám ochotně poradí úředníci jednotlivých odborů, do jejichž působnosti příslušný program nebo individuální dotace patří. Telefonické kontakty na příslušné úředníky naleznete v seznamu dotačních programů.

DOTACE KARLOVARSKÉHO KRAJE NA ROK 2017


Na stránkách Karlovarského krajského úřadu naleznete informace o dotačních programech vypsaných z rozpočtu Karlovarského kraje.

http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/programyKK.aspx

Přehled schválených dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - 2017: ZDE