Dodatek č. 3 k Výzvě Můj klub 2021

NSA na svých webových stránkách zveřejnila dodatek č. 3 k Výzvě Můj klub 2021

Celé znění dodatku: ZDE

Pro TJ/SK je podstatné zejména: Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 23. 11. 2020 do 17:00 hod.