Dodatek č. 1 k Výzvě Můj klub 2021

Národní sportovní agentura na svých webových stránkách zveřejnila dodatek č. 1 k Výzvě Můj klub 2021, ve kterém posunula lhůtu pro podání žádosti ve výzvě Můj klub od 22.října do 16.listopadu. 

Dále je od dnešní půlnoci v provozu nový rejstřík sportu: https://www.rejstriksportu.cz/dashboard